#RP Technik

rp tec 60-1

Tilleggsglassvegg sterkt anbefalt for bærekraftig og fremtidsrettet arkitektur. Rp tec 60-1 møter passive byggekrav og kan også konfigureres som en oppvarmet glassvegg. Dens designfordeler inkluderer dens egnethet for 0° takglasering.

Planning advantages

 • Tilleggsglassvegg med en bredde på 60 mm
 • Vertikale og polygonale glassvegger opp til 30°
 • Møter kravene til passiv bygging 3-nivå tetningssystem
 • Kan også konfigureres som oppvarmede glassvegger

Performance characteristics

 • Motstand under vindbelastning: +2000/-3200 Pa; Sikkerhet +3000/-4800 Pa
 • Luftgjennomtrengelighet: AE
 • Vanntetthet: RE1500
 • Slagstyrke: E5-I5
 • Termisk gjennomgang: Ucw≥ 0,82 W/m²K
 • Lydisolasjon: ≤ 47 dB

Processing advantages

 • Enkelt å bearbeide på grunn av modulært systemstruktur
 • Beviste tilkoblingstyper for kostnadseffektiv produksjon: Spikrefast festesystem, innstilt stolpeteknologi, skruforbindelse

TEKNISKE DATA OG NEDLASTINGER

Last ned saksdokumenter og brosjyrer her