#RP Technik

rp hermetic 55W

Ikke-termisk isolert stålprofilsystem for skillevegger av stål. Kan også konfigureres som en innbruddssikker versjon som oppfyller RC3-kravene.

Fordeler med planlegging

Kostnadseffektivt, uisolert stål- og glasssystem for skillevegger
Innbruddsmotstand opp til RC3 som et mulig alternativ
Ensartede ansiktsbredder på grunn av bruk av serieprofiler er også mulig for brann- og røykbeskyttelsesdører i rp hermetic 55FP-serien.
Sammenlignet med andre materialer gir stål fordelen av en plan, elegant mitre på grunn av sømløse overganger ved profilskjøtene
Kompatibel med andre RP Technik vindus-, dør- og gardinveggsystemer

Ytelsesegenskaper

Motstand mot innbrudd: RC 3
Fallsikring barriere glass: erfüllt

Fordeler med behandling

Bedre kostnadseffektivitet på grunn av stor bearbeiding, f.eks. takket være clip-on glasslister og støpte pakningsdeler
Presis og rask behandling gjennom bruk av systemoptimaliserte verktøy og hjelpemidler
Tilbehør på tvers av serien
Bedre sveisbarhet og effektiv korrosjonsbeskyttelse takket være kontinuerlig varmbelagt sink-magnesiumoverflate