#RP Technik

rp hermetic 55FP–90

Ikke-isolert profilsystem for brannsikre skillevegger av stål i samsvar med klassifikasjonene E90/EW90.

Fordeler med planlegging

Ikke-isolert stålprofilsystem for E90/EW90-kompatible brannbeskyttelsesskillevegger
Laget av stål
Ensartet helhetlig utseende sikres ved bruk av rp hermetiske serieprofiler, også for brann- og røykbeskyttelsesdører
Samme utseende som rp hermetisk 55W (vinduer) og rp hermetisk 55D (dører)
Sammenlignet med andre materialer gir stål fordelen av en plan, elegant mitre på grunn av sømløse overganger ved profilskjøtene
Kompatibel med andre RP Technik vindus-, dør- og gardinveggsystemer

Ytelsesegenskaper

Brannsikring E (skillevegger): E90
Brannsikring EW (skillevegger) : EW90

Fordeler med behandling

Bedre kostnadseffektivitet på grunn av stor bearbeiding, f.eks. takket være clip-on glasslister
Modulsystem for brann- og røykbeskyttelse – én profil for ulike brannmotstandsklasser
Presis og rask behandling gjennom bruk av systemoptimaliserte verktøy og hjelpemidler
Tilbehør på tvers av serien
Bedre sveisbarhet og effektiv korrosjonsbeskyttelse takket være kontinuerlig varmbelagt sink-magnesiumoverflate