Rekkverk i smijernsutførelse med klassiske detaljer.